چسب بتن Sure Add 466

چسب بتن Sure Add 466

چسب بتن Sure Add 466 فرآورده مایعی است پلیمری بر پایه آکریلیک که باعث افزایش مقاومت چسبندگی و مقاومت خمشی و بالا بردن خواص مکانیکی , و ...

ادامه مطلب